Kurs i V-RISK-10

DATO: 4. nov 2021 - 04. nov 2021

STED: Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, Oslo


NB: Kurset er flyttet fra 25. oktober til 4. november.

Et kurs i sjekklisten V-RISK-10 (Voldsrisiko sjekkliste-10) – Voldsrisikovurdering.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus har lenge vært opptatt av allmennpsykiatriens utfordringer med å vurdere og håndtere voldsrisiko i en stor og til dels raskt sirkulerende pasientmengde. Et ledd i dette har vært utviklingen av den korte sjekklisten V-RISK-10. Denne er i nokså utbredt bruk i både døgnbasert og poliklinisk virksomhet, men det er en utfordring å finne ut hvordan den best kan hjelpe den endelige kliniske vurdering, noe som alltid er det viktigste.

Senteret inviterer derfor til et kurs med interaktiv virksomhet rundt denne oppgaven. Kurset ledes av John Olav Roaldset (Overlege, PhD).

Pris 1200,- inkl enkel lunsj.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken på mail: loekke@ous-hf.no