Tvangsseminaret 2023

Seminar/kurs/møter

DATO: 19. apr 2023 - 19. apr 2023

STED: Ibsenhuset, Lundegate 6, Skien


Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern og dom til tvungen omsorg.

Elektronisk påmelding innen 10.april – se vedlagte invitasjon.