SVR-20v2 + Triage SVR-20

DATO: 10. mar 2020 - 12. mar 2020

STED: Bergen - Radisson BLU Royal Hotel Bryggen


SVR-20 v2 Vurdering av risiko for seksuell vold. (11.-12. mars)

SVR-20 V2 er et redskap for vurdering håndtering av risiko for seksuell vold. Versjon 2 er den nyeste oppdateringen av SVR-20.  SVR-20 v2 er en videreutvikling og en faglig oppdatering av tidligere versjoner av SVR-20 med spesielt fokus på hva som betegnes som god praksis i dag og en oppdatering av hvordan redskapet skal brukes. Redskapet følger metoden for strukturerte faglig vurdering av risiko (SPJ-metodikken) som brukes i risikovurderingsverktøy som HCR-20, SARA m.fl. Metoden er anbefalt i helsedirektoratets faglige råd om voldsrisikovurdering. Manualen er oversatt til norsk og vil bli tilgjengelig for deltakerne av kurset.

Deltakerne vil få en praktisk innføring og opplæring i bruk av SVR-20v2. Deltakerne vil få prøve metodikken i gruppearbeid med kasus.

Seksuell voldsrisiko triage (10. mars)

Seminaret gir en opplæring i seksuell voldsrisiko triage. Foruten kjennskap til noen aspekter ved voldsrisiko som fenomen vil deltagerne få trening i vurdering av prioritering av pasienter med mulig voldsrisiko gjennom kasusøvelser. Målsetningen med seminaret er at deltagerne selv få grunnleggende kunnskap om Triage-metoden og opplæring i praktisk bruk metoden.

Foreleser for begge kursene er: Professor Stephen D. Hart (CAN)

Stephen D. Hart er professor ved Simon Frasier University i Canada og gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er en av opphavspersonene bak HCR:20V3 og en rekke andre vurderingsredskaper som PCL:SV, CAPP, SARA; PATRIARK, RSVP, SAM. Professor Hart er en av de ledende fagpersonene i verden på voldsrisikovurdering og har en omfattende liste med publikasjoner på feltet. Han har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden om voldsrisikovurdering.


Sted: Radisson Royal BLU hotel Bryggen, Bergen
Tid: 9-16 alle dager
Dato Triage: 10 mars.
Dato SVR-20v2: 11.-12. mars
Pris:
Kurset er gratis.
Påmeldingsfrist: 8 mars
Påmeldte som ikke møter vil bli ilagt en avgift.


Kontaktperson

Steffen Stamnes

Rådgiver

steffen.stamnes@helse-bergen.no

55958306