Strafferettskonferansen i Loen

DATO: 20. apr 2020 - 21. apr 2020

STED: Loen


Strafferettskonferansen i Loen har vært arrangert av Kriminalomsorgen region vest siden begynnelsen av 90-tallet. Den har hvert år samlet representanter fra politi/påtalemyndighet, domstolene, kriminalomsorgen, forsvarere, helsemyndigheter og andre samarbeidspartnere fra hele landet for å belyse aktuelle problemstillinger i strafferettspleien. Konferansen er en viktig arena for styrking av kompetanse og samarbeid i de fagmiljøene som arbeider med strafferett, straffegjennomføring og rettspsykiatri.


Program 20 april

10:30 – 11:15 Bonusforedrag: «Stemmer i hjernen? Stemmer hjernen?» Professor Kenneth Hugdahl
11:30 – 12:00 Pause
12:00 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:00 Velkommen Regiondirektør Ketil S. Evjen
13:00 – 13:45 Kriterier for (u)tilregnelighet Professor Linda Gröning og førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 Korrupsjon Professor Tina Søreide
14:45 – 15:30 Korrupsjon Advokat Eva Joly
15:30 – 16:00 Pause med frukt
16:00 – 16:30 Music(ing) Stipendiat Kjetil Hjørnevik
19:00 Mottakelse
20:00 Middag

Program 21.april

09:00 – 09:45 Skam, skuld, soning og straff Professor Jørn Øyrehagen Sunde
09:45 – 10:30 Skammen etter volden Psykolog og seniorforsker Helene Flood Aakvaag
10:30 – 11:00 Pause med frukt
11:00 – 11:45 Traumer etter alvorlig voldsutøvelse Overlege Karl Heinrik Melle og psykologspesialist Øyvind Heen Ottesen
11:45 – 12:30 Barn som offer i seksuelle relasjonar i norsk strafferettshistorie Stipendiat Siri Bernssen
12:30 – 12:45 Pause
12:45 – 13:15 Samfunnsvern eller straff som fortjent? Noen tanker om
prøveløslatelse fra forvaring
Stipendiat Marte Habberstad Mo
13:15 – 13:20 Takk for denne gang Assisterende direktør Leif Waage
13:20 -14:00 Lunsj