AVLYST: Sikkerhetsseminaret 2021

Seminar/kurs/møter

DATO: 26. okt 2021 - 27. okt 2021

STED: Scandic Hotel Ørnen - Bergen


Velkommen til Sikkerhetsseminaret 2021
26. til 27. oktober.

Scandic Ørnen – Bergen


NB: På grunn av den pågående pandemien er dessverre Sikkerhetsseminaret 2021 avlyst. Vi beklager dette, men ser frem til Sikkerhetsseminaret i Oslo neste år. I 2023 er Bergen igjen arrangør.


Foreløpig program Sikkerhetsseminar i Bergen

Første dag: 26. oktober 2021

10:00 – 10:05     Informasjon
Ved Klinikkdirektør Frøydis Haugan

10:05 – 10:20      Musikals innslag

10:20 – 10:40     Velkommen ved Divisjonsdirektør i psykisk helsevern Helse Bergen
ved Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i Helse Bergen

10:40 – 11:30      Filosofiske betraktninger om autonomi og paternalisme
Ved Professor Reidar Pedersen Ous

11:30 – 12:00      Samtykkekompetanse hva er det? Samtykkekompetanse, implikasjoner for pasienter, akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Implikasjoner for behandler og miljøpersonell
Ved fagsjef i Divisjon psykiske helsevern Helse Bergen Leif Erik Rønneberg Hauge

12.00- 13.00      Lunsj

13:00 – 13:45    Helsedirektoratets forståelse av samtykkekompetanse i ulike sammenheng, innleggelse, tvangsmedisinering, bruk av tvang for innlagte pasienter, opphør.
Ved Seniorrådgiver og jurist Vårin Hellevik Helsedirektorat

13:45 – 14:10     Kontrollkommisjonens vurderinger i forhold til samtykkekompetanse, dilemma mellom vurderinger gjort over tid og vurderinger som gjøres her og nå. Har syke personer rett til å forkomme? 
Ved leder av kontrollkommisjonen jurist Haakon Meyer.

14:10-14:30       Politiets kontakter med psykisk syke – utviklingstrekk.
Ved Politidistrikt Vest

14:30- 15:00       KAFFE

15:00 – 15:20     Hva med pårørendes syn på konsekvenser av samtykkekompetanse vurderinger som gjøres av fagfolk og jurister?
Ved Elisabeth Swensen

15:20 – 16:00     Sivilrettslig vurdering av fare, dom til TPH. Kontrollkommisjonens vurdering av farekriteria.                                                       
Ved Maria Sigurjonsdottir

16:00 – 16:45    Diskusjon

18:30                  Samling før middag

19:00                  Middag


Andre dag 27. oktober  2021

09:00 – 09:45     Miljø i sengeposter. Farlige situasjoner. Pasienter som truer og utagerer
Ved Fag- og kvalitetsrådgiver Lars Løvhaug OUS

09:45-10:30      Kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter

10:30 – 11:00    Kaffe

11:00 – 11:30   Arbeidsgivers plikt til å ivareta personale ved stor risiko for trusler og vold Ved  Ass.Klinikkdirektør Jørn Høyset Helse Bergen og Personalavdeling Haukeland sykehus  

11:30 – 12:00    Åpen post

12:00 – 12:45     MAP Klinikk for Sikkerhetspsykiatri Helse Bergen HF
Ved rådgiver Thomas Nag

12:45 – 13:00    Informasjon om neste års sikkerhetsseminar og avslutning

13:00 – 14:00     Lunsj

PÅMELDINGSFRIST 16. september