SIFER forskningssamling

Intern samling.

DATO: 8. jun 2022 - 08. jun 2022

STED: Webinar


Formål for SIFER som nasjonalt kompetansesenternettverk er å legge til rette for samarbeid om forskning, fagutvikling og formidling mellom kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER strategisk plan 2018-2023). I tråd med dette avholder vi interne forskersamlinger hver vår og høst for ansatte i SIFER.