Seminar: Kvalitetssikring av rettsmedisinsk virksomhet

DATO: 1. jun 2021 - 01. jun 2021

STED: Digitalt / Festsalen, bygg 10, Gaustad sykehus, Oslo


Seminaret «KVALITETSSIKRING AV RETTSMEDISINSK VIRKSOMHET – Rammebetingelser for og bruk av rettsmedisinske tjenester» arrangeres av Norsk Rettsmedisinsk Forening (NRF) i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykatri i Helse Sør-Øst (SIFER Sør-Øst).

Man kan delta digitalt eller ved fysisk tilstedeværelse på Gaustad sykehus.

Se knappen nedenfor for program, påmelding og betaling.

Frist for påmelding og innbetaling: 12. mai 2021.