SAVRY-kurs

Risikovurdering og -håndtering

DATO: 27. okt 2022 - 27. okt 2022

STED: Gaustad sykehus, Bygg 5, Sognsvannsveien 21, Oslo


Dagskurs i voldsrisikovurdering og -håndtering ved bruk av verktøyet Structured Assessment of Violence Risk In Youth  (SAVRY).

Vurdering av farlighet eller voldsrisiko hos ungdommer er en kritisk og nødvendig del av praksis i rettsvesen som tar seg av ungdommer, psykiatriske tjenester, psykiatriske klinikker og pasienter i oppsøkende virksomhet. Hvert av disse feltene kan ha ulike krav til retningslinjer for evaluering, mengden og kvaliteten på informasjon om ungdommene kan variere, og type og viktighet av avgjørelsesterskler kan være forskjellige. Hver av disse faktorene kan påvirke i hvilken grad og på hvilken måte voldsrisikovurderinger utføres. Uansett hvilken sammenheng dette foregår i, er det likevel generelt nyttig for den som skal vurdere å kunne støtte seg på en systematisk prosess eller prosedyre for evalueringen.  

Kurset er på Gaustad sykehus, bygg 5, og kursleder er Kevin Douglas (LL.B., Ph.D. Professor). Kurset foregår på engelsk, men Kevin forstår også noe norsk.

Pris kr. 1800,- inkludert manual og lunsj.

Bindende påmelding innen 15. oktober 2022.

Avbestilling av kursplass må skje innen 1 uke før kursdato. Avmelding sendes på mail til: loekke@ous-hf.no

Se program nedenfor (vi sender mer praktisk informasjon når det nærmer seg, endelig tidspunkt, etc.).

Trykk på knappen for påmelding. Velkommen til kurs!


Relevante tema

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Relevante verktøy

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.