Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk – KONFERANSE

Seksualisert vold, Seminar/kurs/møter

DATO: 22. sep 2022 - 23. sep 2022

STED: Bodø


Konferanse 22.- 23.september i Bodø
Hold av datoene!

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER-Nord, og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til konferanse.
Konferansen handler om samarbeid og hjelpetilbud i møte med mennesker som har begått eller står i fare for å begå voldshandlinger eller seksuallovbrudd.

Mål for konferansen
Belyse muligheter og utfordringer i feltet, og se på hvordan vi kan møte mennesker på en god måte gjennom aktiv samhandling og et ressursorientert fokus.
Konferansen går over to dager, mer informasjon kommer!

Tema
Konferansen omhandler blant annet tema som omvendt voldsalarm, lavterskeltilbudet «Det finnes hjelp» for personer med egenidentifisert risiko for å begå seksuelle overgrep mot barn og selvivaretakelse i arbeid med voldsproblematikk.
Mer info kommer!

Målgruppe
For ansatte i kommuner, kriminalomsorgen, politiet og spesialisthelsetjenesten.
Konferansen er åpen for alle interesserte»
Påmeldingslenke kommer senere!Relevante tema

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.