Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk (digital konferanse)

DATO: 16. mar 2021 - 17. mar 2021

STED: Digitalt


SIFER Nord og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til digital konferanse. Tema er samarbeid og hjelpetilbud i møte med mennesker som har begått eller står i fare for å begå voldshandlinger eller seksuallovbrudd.

Konferansen er gratis!

Mer informasjon og påmelding på RVTS’ nettsider.