Risikovurdering komplekse kasus med HCR-20 V3

DATO: 6. nov 2019 - 07. nov 2019

STED: Gaustad sykehus, bygg 5


Nytt kurs og arbeidsseminar i bruk av HCR-20 v3 (Information in english further down the page)

Hovedfokus: Bruk av HCR-20 knyttet til pasienter som er vanskelig å utrede og behandle, basert på kursdeltakernes egne caser.
Forelesere: Professor Kevin Douglas, Simon Fraser University, Vancouver, Canada og professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde og Kompetansesenter for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus Helse Sør-Øst

Tid: 6. og 7. November 2019 (oppstart kl. 10:00 dag 1)

Sted: Gaustad Sykehus, Bygg 5

Varighet: To dager

Innhold: Kurset tar utgangspunkt i kompliserte risikoutredninger og risikohåndteringer. Deltakerne må lage en skriftlig presentasjon av caset på engelsk, slik at kursholdere og deltakere kan sette seg inn i det.

I tillegg til at beskrivelsen skal gi informasjon om bakgrunn og klinisk bilde, bør det formuleres en eller flere problemstilling(er). Caset blir så gjennomgått av kursholderne i plenum, inklusive samtale med case-skriveren, og i små arbeidsgrupper i løpet av seminaret.

Kurset er godkjent av DNLF som 12 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Av Psykologforeningen er det godkjent som 12 timers fritt spesialkurs og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kurset vil være på engelsk.

Deltakere må ha erfaring med bruk av HCR-20 v3.

Kursavgift er kr 1.900,- og påmeldingsfristen er 20 oktober  2019

Meld deg på her: Påmelding

Ved spørsmål, kontakt Marianne Løkken:

Mobil: 90690507 eller på mail: loekke@ous-hf.no

New course and workshop in application of the HCR-20 v3

Main focus: Use of the HCR-20 in relation to patients who present challenges to risk assessment and treatment.

Lecturers: Professor Kevin Douglas, Simon Fraser University, Vancouver, Canada and professor Stål Bjørkly, Molde University College and Centre for Forensic Research, Oslo University Hospital

Time: 6. – 7. November 2019 (startup at 10 am day 1)

Location: Gaustad Sykehus, Bygg 5

Duration: Two days

Scope: This course addresses how to assess and make risk management plans for patients who are difficult to assess. The participants must prepare written case materials in English to inform lecturers and other participants. 

The case description should contain a brief introduction to the patient’s background, treatment context, and present clinical status. The case description should also contain one or more problem(s) to be addressed. The case will be discussed in the plenary sessions and in small groups of participants during the workshop.

Participants must have experience with use of HCR-20 v3.

Course fee is 1.900 NOK and final date for registration is October 20. 2019.

Register here: Påmelding

Any questions? Please contact Marianne Loekken:

+4790690507 / mail: loekke@ous-hf.no