Rettspsykiatrisk sakkyndig: C-kurs del 2

DATO: 22. aug 2022 - 24. aug 2022

STED: Hotel Norge by Scandic, Bergen


STED:                                                Hotel Norge by Scandic, Bergen

DATO FOR SAMLINGENE:             Delkurs 1: 13.-15. juni 2022

                                                         Delkurs 2: 22.-24. august 2022

C – kurs
rettspsykiatrisk sakkyndig

BESKRIVELSE AV KURSET:

Kurset vil gi opplæring i utøvelse av arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndig oppnevnt av retten, slik at kursdeltagerne etter gjennomført kurs har kunnskap og kompetanse til å kunne utføre arbeidet som rettsoppnevnt sakkyndig og utarbeide en rettspsykiatrisk erklæring i henhold til rådende lovverk og gjeldene faglige retningslinjer.

Begge delkursene er obligatoriske. Det vil bli sendt ut kursmateriell til deltagerne for forberedelse i forkant av delkursene. Det vil bli kursoppgaver i form av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det vil bli kursoppgaver for deltagerne mellom de to delkursene.

Det er 30 plasser på dette kurset. Søkere med fullført B-kurs vil bli prioritert. Alle søkere til kurset vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp for å bli orientert om man har fått plass eller om man ønsker å stå på venteliste. 

Kurset søkes godkjent som etterutdanningskurs av DNLF og NPF for spesialister i psykiatri og psykologi.


Endelig informasjon om priser og betalingsinformasjon kommer til de som har fått plass.

Prisen for begge delkursene vil være ca. 9500,- 

Overnatting for kursdagene (4 netter totalt) vil ligge på ca.  6000,- hvis man ønsker å benytte Helse Bergens avtalepriser for enkeltrom på hotellet.

FORHÅNDSPÅMELDING:

Påmeldingsfrist er 31. mars 2022

Betaling for kurset vil skje etter bekreftelse av deltakelse.

Følg denne linken for forhåndspåmelding: