Rettspsykiatrisk forum

DATO: 20. nov 2019 - 20. nov 2019

STED: Statens hus i Trondheim, Auditoriet


inviterer til temamøte – onsdag 20. november 2019 kl.17.00-19:30
i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.
Arbeidsgruppen består av: Svein Øverland, Kaia Strandjord, Eirik Lereim, Anniken Mellegaard Douglass og Frode Wisth.

De nye utilregnelighetsreglene: innhold og konsekvenser for praksis
Innlegg av psykiater og leder av den rettsmedisinske kommisjon Karl Heinrik Melle
Ordstyrer med innledningskompetanse: Eirik Lereim, tingrettsdommer

Etter innledningene legger vi opp til en meningsutveksling.
Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet,
advokater og det rettspsykiatriske miljø.
Kaffe og frukt serveres.

Påmelding innen 18. november til utsender av invitasjonen:
Svein.Overland@stolav.no

Velkommen !!!!!