Rettspsykiatrisk forum

DATO: 15. mar 2023 - 15. mar 2023

STED: Statens hus i Trondheim, Auditoriet


Rettspsykiatrisk forum inviterer til temamøte
onsdag 15. mars 2023 kl.17.00-19:30
i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstoler, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.
Arbeidsgruppen består av: Svein Øverland, Kaia Strandjord, Eirik Lereim, Anniken Mellegaard Douglass og Frode Wisth.

Tema:
«Status, utfordringer og muligheter knyttet til de nye utilregnelighetsreglene«

Innlegg av:
Professor Linda Gröning
Overlege Karl Heinrik Melle

Møteleder med talerett: Tingrettsdommer Eirik Lereim

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø.

Det er mulig å delta digitalt. Neste vedlegg for beskrivelse av påloggings-mulighetene.

Kaffe og frukt serveres.

Påmelding til utsender av invitasjonen eller Svein.Overland@stolav.no