Rettspsykiatrisk forum

Avklares i rettspraksis? De nye utilregnelighetsreglene ett år etter….

DATO: 20. okt 2021 - 20. okt 2021

STED: Statens hus i Trondheim, Auditoriet


Rettspsykiatrisk forum inviterer til temamøte
onsdag 20. oktober 2021 kl.17.00-19:30
i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstoler, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.
Arbeidsgruppen består av: Svein Øverland, Kaia Strandjord, Eirik Lereim, Anniken Mellegaard Douglass og Frode Wisth.

Tema:
«Avklares i rettspraksis? De nye utilregnelighetsreglene ett år etter….»

Innlegg av:
Førstestatsadvokat Katharina Rise ved riksadvokatembetet, tidligere leder av Domstolsadministrasjonen Tor Langbach og professor emerita Kirsten Rasmussen

Møteleder med talerett: Tingrettsdommer Eirik Lereim

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø. Kaffe og frukt serveres.

Påmelding innen mandag 11.10.21 innen kl 14:00 til utsender av invitasjonen eller Svein.Overland@stolav.no