Rettspsykiatrisk forum

DATO: 29. apr 2020 - 29. apr 2020

STED: Statens hus i Trondheim, Auditoriet


inviterer til temamøte
onsdag 29.04 kl.17.00-19:30
i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstoler, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.
Arbeidsgruppen består av: Svein Øverland, Kaia Strandjord, Eirik Lereim, Anniken Mellegaard Douglass og Frode Wisth.

Fornærmet-perspektivet i straffesaker:
skader og virkninger

Ordstyrer med innledningskompetanse: Eirik Lereim, tingrettsdommer
Innlegg av overlege ved overgrepsenheten ved St. Olavs hospital, dr. Cecilie Hagemann
og forfatter av boka «Det var ikke voldtekt’ – ti menn forsvarer seg i retten», Heidi Sveen

Etter innledningene legger vi opp til en meningsutveksling.

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø. Kaffe og frukt serveres.
Påmelding innen 22. april til utsender av invitasjonen:

Svein.Overland@stolav.no
Velkommen !!!!!