NB: Pga Covid har vi flyttet dette seminaret til onsdag 1. juni – Regionalt spesialistforum sikkerhetspsykiatri Helse Sør-Øst

DATO: 1. jun 2022 - 01. jun 2022

STED: Festsalen, Gaustad sykehus, BYGG 10


Regional sikkerhetsseksjon (RSA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS/SIFER Sør-Øst), Oslo universitetssykehus HF, inviterer til årlig spesialistforum i sikkerhetspsykiatri. Hensikten er et felles regionalt forum for drøftelse av aktuelle og viktige problemstillinger som påvirker den kliniske virksomheten i regionen. Målgruppen er spesialister med vedtakskompetanse og deres ledere ved sikkerhetspsykiatriske enheter / poliklinikker i Helse Sør-Øst, samt representanter fra relevante forvaltningsinstanser, men andre interesserte er også velkomne.

Temaer for årets forum vil være Judisielle døgnobservasjoner og problemstillinger rundt pasienter med kjent alvorlig psykisk lidelse, kjent voldshistorikk og som har eller har hatt behandling i spesialisthelsetjenesten, og hvor det likevel skjer alvorlige voldshandlinger.

Sted:  Festsalen, Gaustad sykehus, BYGG 10
Tid:    Torsdag 27.01.22, Onsdag 1. juni kl. 09:00-15:30 (kaffe fra kl. 08:30)

Program:

Arrangementskomite:

Yvonne Pedersen og Bente Sundbye, RSA

Gunnar Eidhammer og Pia Jorde Løvgren, KPS/SIFER Sør-Øst

Velkommen!