AVLYST/UTSATT: Regionalt spesialistforum sikkerhetspsykiatri Helse Sør-Øst og Nasjonalt temamøte for fengselspsykiatri høsten 2020

Seminar/kurs/møter

DATO: 25. nov 2020 - 26. nov 2020

STED: Thon Hotel Opera, OsloNB! Oppdatert 24.08.20: På grunn av Covid-19 må vi dessverre avlyse dette seminaret. Forhåpentligvis får vi det til våren 2021.


Regional sikkerhetsseksjon (RSA) og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS), Oslo universitetssykehus HF, inviterer til årlig spesialistforum i sikkerhetspsykiatri og temamøte for fengselspsykiatri.

Hensikten er et felles regionalt forum for drøftelse av aktuelle og viktige problemstillinger som påvirker den kliniske virksomheten i regionen.

Sted:  Thon Hotel Opera
Tid:     08.30-15.30

25. november 2020: Nasjonalt temamøte for fengselspsykiatri.
Målgruppen er behandlere og deres ledere innen psykisk helsevern, som arbeider med innsatte i fengsler

26. november 2020: Regionalt spesialistforum i sikkerhetspsykiatri, Helse Sør-Øst.
Målgruppen er spesialister med vedtakskompetanse og deres ledere ved sikkerhetspsykiatriske enheter / poliklinikker i Helse Sør-Øst, samt representanter fra relevante forvaltningsinstanser.

Programmet for dagene sendes ut til høsten.

Det bemerkes at det er plassbegrensning på 40 stykker på hvert seminar grunnet smittevernregler, slik at de først påmeldte får plass. Vi forbeholder oss også retten til å prioritere de som er direkte i målgruppen for seminaret, spesialister og behandlere som arbeider innenfor sikkerhets- og fengselspsykiatri.

Påmeldingsinformasjon

Deltakeravgift dagspakke inkl. lunsj: 750 kr. per dag.

Påmelding er bindende, deltakere som er påmeldt og ikke møter opp, vil bli fakturert.

Deltakere som ønsker å bo på Thon Hotel Opera, anbefales i meget god tid å booke overnatting direkte til hotellet. Utgifter tilknyttet reise/opphold, dekkes av den enkelte.

Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Yvonne Stikholmen tlf. 938 25 449, Pia Jorde Løvgren tlf. 412 47 856/pialoe@ous-hf.no eller Thale Kristine Bostad tlf. 991 50 214.

Påmelding