Regionalt kontaktmøte sikkerhetspsykiatri Helse Sør-Øst

Sikkerhets- og fengselspsykiatri

DATO: 2. jun 2021 - 02. jun 2021

STED: Festsalen, bygg 10, Gaustad sykehus, Oslo


Regional sikkerhetsseksjon (RSA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS), Oslo universitetssykehus, inviterer til halvårlige kontaktmøter for sikkerhetspsykiatriske enheter ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Målgruppen er alle som arbeider med sikkerhetspsykiatriske pasienter i behandlingskjeden, men temaene kan ved enkelte møter være spisset mot enkelte profesjoner eller posisjoner.

Møtet våren 2021 avholdes onsdag 2. juni i Festsalen på Gaustad sykehus.

Tid: 08.30 – 15.30

Møtet vil også sendes digitalt via Norsk Helsenett.

Påmelding via knappen nederst. Antall deltagere som kan møte fysisk kan bli begrenset, avhengig av regelverket i juni.

Møteledere:

Yvonne Pedersen, seksjonsoverlege RSA

Pia Jorde Løvgren, overlege KPS

Årets temaer er:

 1. Statusrapport sikkerhetspsykiatri 2020
  Innlegg av Stine Kilden, RSA Dikemark
 2. Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien – en kartlegging av utskrivningsprosessen fra sikkerhetsavdeling til kommune
  Innlegg av Henriette Madsen Eriksen, psykologspesialist, Lovisenberg DPS
 3. Oppsummering av arbeidet i fagnettverket for sikkerhetspsykiatri, Helse Sør-Øst
  Innlegg av Gunnar Eidhammer, spesialsykepleier, KPS
 4. «Besøk på rommet». Erfaringer fra besøk av Sivilombudsmannen – konstruktiv dialog rundt lov og forskrift
  Innlegg av Anders Askeli, fagrådgiver Sykehuset i Østfold
 5. Kasuistikk – pasient med svært forhøyet voldsrisiko. Hvordan implementere faglige gode tiltak som oppleves meningsfylte og ivaretar pasientens selvbestemmelsesrett så langt det er mulig?
  Innlegg av Live Sanderud, overlege, og David Daae Meyer, vernepleier, begge Regional sikkerhetsavdeling Dikemark

Relevante verktøy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.