Regionalt kontaktmøte for sikkerhetspsykiatri i Helse Sør-Øst

DATO: 16. nov 2023 - 16. nov 2023

STED: Gaustad sykehus, Bygg 4 - Store Auditorium kl. 0900 - 1500, Sognsvannsveien 21, Oslo


Tema for møtet er:
«Tilbake til kjernevirksomheten – fag og fagutvikling i sikkerhetsavdelingene»

«De siste årene har mange seminar handlet om de store linjene innen vårt fagfelt; om lovverk, politikk, utvikling og liknende. I år ønsker vi å ha fokus på kjernevirksomheten i de sikkerhetspsykiatriske avdelingene, hvordan vi kan løfte frem det sikkerhetspsykiatriske faget i vår region. Hva kan SIFER bidra med for å løfte faget med undervisning, fagutvikling og forskning i tiden fremover?»

Det vil være en egenandel på kr 750,- som faktureres i etterkant av møtet.

Det serveres kaffe/te, frukt og en enkel lunsj (bagett).

Velkommen!