Regionalt kontaktmøte for Sikkerhets- og Fengselspsykiatri 10 + 11 juni 2020

DATO: 10. jun 2020 - 11. jun 2020

STED: Thon Hotell Opera, Oslo


Regional Sikkerhetsavdeling og Regionalt kompetansesenter
for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri inviterer til Regionale
Kontaktmøter for fengsels- og sikkerhetspsykiatri . Seminarene arrangeres på Thon Hotel Opera – Oslo

Onsdag 10. juni: Kl. 08:30 – 15:30

Sikkerhetspsykiatri: «Faglig mismot i møte med sikkerhetspasienter».

Målgruppe er fagsykepleiere, fagkoordinatorer og andre grupper som jobber tett på sikkerhetspsykiatriske pasienter i behandlingskjeden. Møtet er også åpent for ledere, behandlere og representanter for forvaltningsinnstanser. Målgruppe er personell som jobber tett på innsatte i fengslene, eksempelvis fengselsbetjenter, sykepleiere, leger, pedagoger, men også for ledere og andre som er involvert.

Torsdag 11.06.20: Kl. 08.30-15.30

Fengselspsykiatri : «Isolasjon – konsekvenser for innsatte og ansatte».

 Målgruppe er personell som jobber tett på innsatte i fengslene, eksempelvis fengselsbetjenter, sykepleiere, leger, pedagoger, men også for ledere og andre som er involvert.

Program for dagene sendes ut på et senere tidspunkt.
Hotellrom bestilles og betales av den enkelte, book i god tid direkte til
hotellet.

Deltakeravgift er Kr 750,- pr dag, som dekker lunsj og pausesnack. Bindende påmelding!

Påmelding