Nytt screeningsinstrument V-RISK-Y (voldsrisikovurdering av barn/ungdom) 21. eller 22.11

Seminar/kurs/møter

DATO: 21. nov 2023 - 22. nov 2023

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, BYGG 4, Store Auditorium, 2 etg – kl. 09:00 – 15:30


V-RISK-Y er et screeninginstrument som er utviklet ved SIFER Sør-Øst for å kunne være til hjelp når man skal vurdere voldsrisiko for barn/ungdom i alderen 12-18 år i akuttsammenheng. V-RISK-Y bygger på V-RISK-10, som er en sjekkliste for å vurdere voldsrisiko hos voksne med psykiske lidelser, og er tilpasset barn/ungdom. V-RISK-Y har først blitt testet ut i et pilotprosjekt ved Ungdomspsykiatrisk akuttpost ved Oslo universitetssykehus, og deretter i et norsk multisenterprosjekt med fire akuttpsykiatriske barne- og ungdomsavdelinger og fire akuttinstitusjoner innen barnevernet.

V-RISK-Y brukes tverrfaglig, og er beregnet for bruk av fagpersoner med helse, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning som har kjennskap til pasientgruppen samt kunnskap om aktuell diagnostikk. Instrumentet er kort og enkelt i bruk for å kunne egne seg i sammenhenger med døgn-beredskap og knapt med tid, og er selv-instruerende og skal også kunne brukes av fagpersoner med lite erfaring.

Seminaret vil omfatte generelle problemstillinger rundt risikovurderinger av ungdom, bakgrunnen for og utviklingen av V-RISK-Y, resultatene fra pilotprosjektet og (foreløpige) resultater fra multisenterprosjektet, gjennomgang av bruken av V-RISK-Y, og skåringer av kasuistikker med gjennomgang i plenum. Nærmere program vil legges ut på et senere tidspunkt.

Kursledere: John Olav Roaldset og Øyvind Lockertsen

Kurset er en dag, men vi tilbyr to forskjellige datoer (21. eller 22. november 2023). Du angir i påmeldingen hvilken dato du vil delta. Blir det for få deltagere, tilbys kurset kun en av dagen. Dette gir vi beskjed om i god tid. Kurset tilbys kun med fysisk oppmøte, altså ingen mulighet for å kunne følge digitalt.

Det er en egenandel på kr. 1000,-. Dette dekker kaffe/te hele dagen, frukt og en kakebit ved oppstart av dagen, samt en baguette til lunsj.

Program for dagen samt mer praktisk informasjon kommer når det nærmer seg kurs.