Nytt screeningsinstrument V-RISK-Y (voldsrisikovurdering av barn/ungdom)

DATO: 9. apr 2024 - 09. apr 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo - bygg 4 (Hovedbygget med spir på taket) – Store Auditorium, 2 etg.


Kursledere:       
Overlege John Olav Roaldset
Forsker Øyvind Lockertsen

V-RISK-Y er et screeninginstrument som er utviklet ved Sifer Sør-Øst for å kunne være til hjelp når man skal vurdere voldsrisiko for barn / ungdom i alderen 12-18 år i akuttsammenheng. V-RISK-Y bygger på V-RISK-10, som er en sjekkliste for å vurdere voldsrisiko hos voksne med psykiske lidelser, og er tilpasset barn / ungdom. V-RISK-Y har først blitt testet ut i et pilotprosjekt ved Ungdomspsykiatrisk akuttpost ved Oslo universitetssykehus, og deretter i et norsk multisenterprosjekt med fire akuttpsykiatriske barne- og ungdomsavdelinger og fire akuttinstitusjoner innen barnevernet.

V-RISK-Y brukes tverrfaglig, og er beregnet for bruk av fagpersoner med helse, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning som har kjennskap til pasientgruppen samt kunnskap om aktuell diagnostikk. Instrumentet er kort og enkelt i bruk for å kunne egne seg i sammenhenger med døgn-beredskap og knapt med tid, og er selv-instruerende og skal også kunne brukes av fagpersoner med lite erfaring.

Kurset vil omfatte generelle problemstillinger rundt risikovurderinger av ungdom, bakgrunnen for og utviklingen av V-RISK-Y, gjennomgang av bruken av V-RISK-Y, gruppearbeid og skåringer av kasuistikker med gjennomgang i plenum. Nærmere program vil legges ut på et senere tidspunkt.

DATO: 9 april 2024 – kl. 09:30 – 14:00

Det er en egenandel på kr. 750,-. Dette dekker kaffe/te hele dagen, frukt og en kakebit ved oppstart av dagen, samt en bagett til lunsj.

Velkommen!

240118-Kursprogram-V-RISK-Y