NRF arrangerer årsmøte og seminar om vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

DATO: 6. feb 2023 - 06. feb 2023

STED: Gaustad sykehus, Velferdsbygget (bygg 10), Sognsvannsveien 21


Den 6. februar avholdes årsmøte i Norsk Rettsmedisinsk Forening på Gaustad i Oslo. I forkant av årsmøtet arrangerer vi seminar om vold i nære relasjoner, med spesielt fokus på partnerdrap, kfr. vedlagt program. Vi har vært heldige og fått mange dyktige foredragsholdere og kan love et spennende og lærerikt seminar.

Vi håper at mange av dere vil ha mulighet for å delta fysisk på seminar og årsmøte. Det vil også være mulighet for digital deltagelse.

Vennlig hilsen
Lars Uhlin-Hansen
Leder, NRF