Nettverkssamling for MAP instruktører

DATO: 27. mar 2020 - 27. feb 2020

STED: OSLO, Thon Hotel Opera


Tidspunkt: 1000-1615

Arrangementet er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter og eventuelt hotellopphold.

Program

1000-1045: Hvordan jobbe med holdningsendring av personalet v/Bjørn Svenning, spesialrådgiver SIFER nord

1045-1100: Pause

1100-1120: MAP og simulering v/Thor Egil Holtskog, forskningskoordinator, RSA Dikemark og SimOslo

1120-1145: Hvordan ble de fysiske teknikkene jobbet frem? v/Torill Storhaug, fagutviklingssykepleier, Valen Sykehus

1145-1200: Pause

1200-1245: Hvordan benytte MAP i veiledningsoppdrag tilknyttet enkeltpersoner v/Gunilla Maria Berg Hansen, spesialvernepleier, bydekkende veiledningsteam, Stavanger kommune

1245-1330: Lunsj

1330-1415: Forslag til hvordan MAP kan benyttes i internundervisninger og vedlikeholdsopplæring v/Thomas Nag, daglig leder MAP, SIFER Vest

1415-1430: Pause

1430-1515: Verdibasert praksis v/Jan Hammer, spesialrådgiver, Vestre Viken

1515-1530: Pause1530-1615: Hva kjennetegner en vellykket defusing og debriefing v/Kjell Kjærvik, Fagrådgiver, RSA, OUS

Påmelding via epost til: loekke@ous-hf.no innen 28.02.20.

Les mer om MAP her

Kontaktperson

Thomas NAG

Daglig leder MAP

thomas.haugen.nag@helse-bergen.no

97768535