NERS Webinar- Sakkyndig vurdering av soningsevne

DATO: 20. sep 2023 - 20. sep 2023

STED: Webinar


Mini-Webinar om sakkyndig vurdering av soningsevne.

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. NERS mottar også rekvisisjoner fra kriminalomsorgen for risikovurderinger og vurderinger av helsetilstand relatert til straffegjennomføring.

I den forbindelse gjennomfører NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Deltagelse krever ingen påmelding og er gratis. Opptak lagres på sifer.no.

Tema: SAKKYNDIG VURDERING AV SONINGSEVNE
Tidspunkt: 20. september kl. 14 – 15:00
Foreleser: Psykologspesialist Erik Aicher ved Rettspsykiatrisk poliklinikk, Regional seksjon SIFER, OUS HF

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 337 548 420 179 Passord: XN9oJ2
Last nedTeams | Join on the web