MAP instruktørutdanning 2019/2020

DATO: 11. sep 2019


Invitasjon til instruktørutdanning MAP modellen.

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Dette prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. MAP har vært et samarbeidsprosjekt mellom SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna.

MAP består av ti kapitler som kan formidles som en helhet (grunnkurset) eller formidles som enkeltstående, selvstendige moduler (se vedlagt informasjon).

MAP har våren 2019 blitt grundig testet ut og evaluert. Til høsten igangsettes implementeringen av MAP-modellen i psykisk helsevern.

Instruktørutdanningen er et forløp à 10 dager fordelt over tre samlinger (3+3+4). Deltakelse er gratis, men deltakerne dekker selv eventuell reise og opphold.

Sluttproduktet for instruktørutdanningen er at instruktørene skal være i stand til å holde MAP grunnkurs, undervise i de ulike modulene i MAP, samt kunne vedlikeholde denne kompetansen ved deres arbeidsplasser. Påmelding av instruktører forutsetter forankring og avklaring av ledelse. Videre forplikter deltakelse til implementering av grunnkurset på egen arbeidsplass.

——

TRONDHEIM – Vinter 2020 – Påmelding innen: 15. desember
Samlingsdager: 20. – 22.jan, 29. – 31.jan, 4. – 7.februar

OSLO – Vår – 2020 – Påmelding innen: 15.desember 2020 
Samlingsdager: 2. – 4.mars, 11. – 13.mars, 23. – 26.mars

OSLO – Høst – 2020 – Påmelding innen: 19.Juni 2020 
Samlingsdager: 7.- 9. september, 16. – 18. september, 5. – 8.oktober

BERGEN – Høst – 2020 – Påmelding innen: 19.Juni 2020 
Samlingsdager: 12.- 14 oktober, 21. – 23. oktober, 2. – 5.noveber

——

Vedlagt er kriterieliste for instruktører. Den er tiltenkt som et screening-verktøy for ledere i utvelgelsen. Listen er veiledende og ikke absolutt. Dere kjenner deres eget personell best, og vet følgelig best selv hvem som kan være egnete kandidater til en slik rolle.

Påmelding
Send epost med navn på deres kandidater (samt epost-adresse) til 

thomas.haugen.nag@helse-bergen.no fortløpende.

Ta også gjerne kontakt per telefon på 97768535 ved øvrige spørsmål.

De påmeldte deltakerne vil få tilsendt eget informasjonsskriv etter hvert.

Vennlig hilsen

Thomas Nag
Daglig leder MAP
55958353 / 97768535