MAP instruktørsamling

DATO: 12. nov 2020 - 12. nov 2020

STED: Festsalen i Bygg 10 ved Gaustad sykehus


Tidspunkt: 1000 – 1615

Arrangementet er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter og eventuelt hotellopphold.


PROGRAM FOR DAGEN

1000 – 1045: Hvordan jobbe med holdningsendring av personalet v/Bjørn Svenning, spesialrådgiver SIFER Nord

1045 – 1100: Pause

1100 – 1120: MAP og simulering v/Thor Egil Holtskog, forskningskoordinator, RSA Dikemark og SimOslo

1120 – 1145: Hvordan ble de fysiske teknikkene jobbet frem? v/Torill Storhaug, fagutviklingssykepleier, Valen Sykehus

1145 – 1200: Pause

1200 – 1245: Hvordan benytte MAP i veiledningsoppdrag tilknyttet enkeltpersoner v/Gunilla Maria Berg Hansen, spesialvernepleier, bydekkende veiledningsteam, Stavanger kommune

1245 – 1330: Lunsj

1330 – 1415: Forslag til hvordan MAP kan benyttes i internundervisninger og vedlikeholdsopplæring v/Thomas Nag, daglig leder MAP, SIFER Vest

1415 – 1430: Pause

1430 – 1515: Verdibasert praksis v/Jan Hammer, spesialrådgiver, Vestre Viken

1515 – 1530: Pause

1530 – 1615: Hva kjennetegner en vellykket defusing og debriefing v/Kjell Kjærvik, Fagrådgiver, RSA, OUS

Det er mulig å delta via fysisk oppmøte eller via norsk helsenett. Oppfordrer alle til å avvente bestilling av reise til 28.september da vi har mer informasjon om korona-situasjonen og hvor mange personer vi får anledning til å samle.


PÅMELDING:

Påmelding via denne lenken: https://response.questback.com/oushf/djesdkptcw

Minner samtidig om MAP sin facebook-side for instruktører: https://www.facebook.com/groups/269854153904748/

Riktig god sommer alle sammen!