MAP instruktørsamling

Risikovurdering og -håndtering

DATO: 12. nov 2020 - 12. nov 2020

STED: Festsalen i Bygg 10 ved Gaustad sykehus


Tidspunkt: 1000 – 1615

Arrangementet er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter og eventuelt hotellopphold.


PROGRAM FOR DAGEN

1000 – 1045: Hvordan jobbe med holdningsendring av personalet v/Bjørn Svenning, spesialrådgiver SIFER Nord

1045 – 1100: Pause

1100 – 1120: MAP og simulering v/Thor Egil Holtskog, forskningskoordinator, RSA Dikemark og SimOslo

1120 – 1145: Hvordan ble de fysiske teknikkene jobbet frem? v/Torill Storhaug, fagutviklingssykepleier, Valen Sykehus

1145 – 1200: Pause

1200 – 1245: Hvordan benytte MAP i veiledningsoppdrag tilknyttet enkeltpersoner v/Gunilla Maria Berg Hansen, spesialvernepleier, bydekkende veiledningsteam, Stavanger kommune

1245 – 1330: Lunsj

1330 – 1415: Forslag til hvordan MAP kan benyttes i internundervisninger og vedlikeholdsopplæring v/Thomas Nag, daglig leder MAP, SIFER Vest

1415 – 1430: Pause

1430 – 1515: Verdibasert praksis v/Jan Hammer, spesialrådgiver, Vestre Viken

1515 – 1530: Pause

1530 – 1615: Hva kjennetegner en vellykket defusing og debriefing v/Kjell Kjærvik, Fagrådgiver, RSA, OUS

Det er mulig å delta via fysisk oppmøte eller via norsk helsenett. Oppfordrer alle til å avvente bestilling av reise til 28.september da vi har mer informasjon om korona-situasjonen og hvor mange personer vi får anledning til å samle.


PÅMELDING:

Påmelding via denne lenken: https://response.questback.com/oushf/djesdkptcw

Minner samtidig om MAP sin facebook-side for instruktører: https://www.facebook.com/groups/269854153904748/

Riktig god sommer alle sammen!


Relevante tema

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ViVo-II: Voldsrisikohåndtering

Her vil det legges ut informasjon om kurs i voldsrisikohåndtering (ViVo-II), som er den andre delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Påmelding krever at man har fullført og bestått ViVo-I.

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir til sammen 30 studiepoeng (2 x 15).

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Relevante verktøy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.