MAP instruktørkurs Tromsø – 3. samling

DATO: 1. nov 2022 - 04. nov 2022

STED: Tromsø


Instruktørkurs høst 2022.

Dette er den siste av tre samlinger.

Samlingsdager: 11. – 13. oktober, 18. – 20. oktober, 1. – 4. november

Vi gjør oppmerksom på at det er utarbeidet klare forventninger og anbefalinger til organisasjoner som ønsker å implementere MAP. Les mer på MAP – Sifer.