MAP instruktørkurs Oslo – 3. samling

DATO: 27. sep 2022 - 30. sep 2022

STED: Oslo


Instruktørkurs høst 2022.

Dette er den siste av tre samlinger.

Samlingsdager: 5. – 7 september, 14. – 16. september, 27. – 30. september.

Vi gjør oppmerksom på at det er utarbeidet klare forventninger og anbefalinger til organisasjoner som ønsker å implementere MAP. Les mer på MAP – Sifer.