MAP FASILITATORUTDANNING – TROMSØ

DATO: 13. jun 2022 - 15. jun 2022

STED: Tromsø


Medisinsk simulering er praktisk trening for helsepersonell og omhandler alt fra individuell ferdighetstrening til flerfaglig teamtrening i akutte og komplekse situasjoner. Treningen gir helsepersonell mulighet til å opparbeide seg bedre kompetanse på pasientbehandling, uten at pasienten involveres i treningen. I simuleringen er pasienten en markør som responderer på den behandlingen som blir utført av deltagerne. I medisinsk simulering tilrettelegges treningen slik at deltagerne møter pasientsituasjoner som er realistiske og passe utfordrende. Treningsformen oppleves derfor relevant og nyttig. Eksempler på mål for treningen kan være å øve på gjennomføring av prosedyrer eller pasientsamtaler, innføring av nye metoder, eller at kursdeltagerne vil bli bedre på tydelig kommunikasjon og god samhandling.

Fasilitatorutdanningen gir kompetanse til å gjennomføre medisinsk simulering for medarbeidere. Utdanningen vil være spisset inn mot hvordan denne pedagogiske kompetansen kan benyttes til vedlikeholdsopplæring i forbindelse med opplæringsprogrammet MAP.

Påmelding via bjorn.svenning@unn.no

PÅMELDINGSFRIST 1.mai