Kurs i V-RISK-10

Risikovurdering og -håndtering

DATO: 30. aug 2022 - 30. aug 2022

STED: Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, 2 etg. Sognsvannsveien 21, Oslo


Dagskurs i sjekklisten V-RISK-10 – Voldsrisikovurdering

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus (SIFER Sør-Øst) har lenge vært opptatt av allmennpsykiatriens utfordringer med å vurdere og håndtere voldsrisiko i en stor og til dels raskt sirkulerende pasientmengde. Et ledd i dette har vært utviklingen av den korte sjekklisten V-RISK-10. Denne er i nokså utbredt bruk i både døgnbasert og poliklinisk virksomhet, men det er en utfordring å finne ut hvordan den best kan hjelpe den endelige kliniske vurdering, noe som alltid er det viktigste.

Dette kurset vil kun tilbys med fysisk oppmøte, da deler av kurset inneholder gruppearbeid.

Kurset ledes av John Olav Roaldset (Overlege, PhD).

Pris 1200,- inkl enkel lunsj.

Bindende påmelding innen 15. august 2022. Påmelding via knappen:


Programmet finner du her:


Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken mail: loekke@ous-hf.no.

Relevante tema

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Relevante verktøy

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.