Kurs i V-RISK-10

Seminar/kurs/møter

DATO: 29. nov 2023 - 29. nov 2023

STED: Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4 (Hovedbygget), 2. etg., Sognsvannsveien 21, Oslo


Dagskurs i sjekklisten V-RISK-10 – Voldsrisikovurdering.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus har lenge vært opptatt av allmennpsykiatriens utfordringer med å vurdere og håndtere voldsrisiko i en stor og til dels raskt sirkulerende pasientmengde. Et ledd i dette har vært utviklingen av den korte sjekklisten V-RISK-10. Denne er i nokså utbredt bruk i både døgnbasert og poliklinisk virksomhet, men det er en utfordring å finne ut hvordan den best kan hjelpe den endelige kliniske vurdering, noe som alltid er det viktigste.

Dette kurset vil kun tilbys med fysisk oppmøte, da deler av kurset inneholder gruppearbeid.

Kurset ledes av John Olav Roaldset (Overlege, PhD).

Pris 1200,- inkl. enkel lunsj.

Bindende påmelding innen 15. november 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken: loekke@ous-hf.no