Kurs i ledelse av Helsefaglig simulering for MAP-instruktører (t-t-t/fasilitatorkurs)

DATO: 18. des 2023 - 20. des 2023

STED: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166 (bygg 31), Oslo


Simuleringsbasert trening er en strukturert evidensbasert metode for kompetanseheving ved hjelp av teori og praktiske øvelser. Øvelsene omhandler alt fra individuell ferdighetstrening til flerfaglig teamtrening i akutte og komplekse situasjoner (for mer informasjon om simulering, se https://www.simoslo.no).

Gjennom simuleringsbasert trening vil en kunne etablere en felles forståelse av situasjoner, forberede oss mentalt, tolke situasjoner mer adekvat og reagere raskere på uventede situasjoner – Hva gjør vi? Hvorfor gjør vi det? Hvordan gjør vi det? Vi vil også kunne få bedre forutsetninger for hensiktsmessig deeskalering, selvregulering og måloppnåelse.

MAP-nettverket har lang erfaring med simulering og anbefaler metoden for å trene på samtlige av modulene i MAP. Enheter hvor simulering benyttes beskriver dette som et viktig tiltak også for å trene ferdigheter som redusere forekomsten av vold og bidrar til forebygging og riktig bruk av tvangsmidler.

Uke 51, 18. – 20. desember

Kurssted er i Oslo, ta kontakt hvis det er ønskelig med kurs andre steder.

Påmelding og kontaktinfo:

Kjell Kjærvik (OUS), tlf. 480 16 320, uxkjkj@ous-hf.no