Konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk»

DATO: 25. okt 2023 - 26. okt 2023

STED: Scandic Ishavshotell, Tromsø


Nå er det endelig avklart at det blir en ny konferanse på høsten 2023.

Så, hold av datoene 25. – 26. oktober 2023. Konferansen arrangeres på Scandic Ishavshotell i Tromsø, men vil også være digital.

Målgruppe: Tjenesteutøvere som arbeider i kontekster der vold og seksuallovbrudd er et tema, slik som i helsevesenet, kommunale tjenester, politiet og kriminalomsorgen.

Overordnet tema er muligheter og utfordringer i feltet, og hvordan vi kan møte mennesker i fare for å begå vold eller overgrep på en god måte gjennom aktiv samhandling og et ressursorientert fokus. På programmet vil dere finne ulike etater representert, og det vektlegges et praksisnært fokus basert på den nyeste kunnskapen på feltet. Program vil bli lagt ut når det er klart.

Påmelding: påmeldingen vil være klar i løpet av mai 2023.

Faglig ansvarlig: konstituert psykologspesialist Jana Maack, jana.maack@unn.no

Administrativt ansvarlig: rådgiver Mariel Sofie Pettersen mariel.sofie.pettersen@unn.no