Konferanse: Forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

DATO: 1. nov 2021 - 01. nov 2021

STED: Thon Hotel Opera, Oslo


Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til konferansen «Ytring, holdning og handling – Forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner».

Tid og sted: Thon Hotel Opera i Oslo, mandag 1. november kl. 9-15.

Program

Å bekjempe negative kjønnsstereotypier er å bekjempe vold mot kvinner. Denne konferansen ser nærmere på sammenhengene mellom ytringer, holdninger og voldelige handlinger. Til å gi oss nye innsikter kommer blant andre:

  • Helene Uri, språkviter og forfatter. Hvem sa hva? Om språk, kjønn og makt.
  • Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) Blikk mot Europa: Om kvinnehat og overmakt i den autoritære nasjonalismen.
  • Sissel Meling, SARA-koordinator i Sør-Vest Politidistrikt. Å tolke faresignalene. Praktiske eksempler på voldsforebyggende arbeid i politiet.
  • Ingunn Rangul Askeland, psykologspesialist/PhD, fagavdelingen ved Alternativ til Vold. Håp for den som utøver vold? Har holdninger noe å si?
  • Solveig Karin Bø Vatnar, professor i psykologi og medlem av Partnerdrapsutvalget. Partnerdrap i Norge i et forebyggingsperspektiv.
  • Taran Knudstad, fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hvordan jobbes det mot digital vold i Europa?

Påmelding

For å melde deg på konferansen går du hit: https://tockify.com/kunkalender/detail/59/1635753600000

Vi feirer gjenåpningen av samfunnet med en helt fysisk konferanse i store lokaler, med nydelig lunsj og rikelig anledning til å snakke med de andre deltakerne.

Arrangør

Likestillingssenteret KUN organiserer konferansen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Spørsmål om konferansen rettes til Mari Aarbakke på tlf. 977 79 848 eller e-post mari.aarbakke@kun.no.

Dette er Justis- og beredskapsdepartementet sin årlige konferanse for å markere Norges ratifisering av Istanbulkonvensjonen – Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Vel møtt til en viktig samtale om voldsforebyggende arbeid på flere nivå!