Informasjonsmøte om seksuallovbruddforebyggende behandling

Seminar/kurs/møter

DATO: 5. jun 2024 - 05. jun 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 7, Biblioteket 2. etg


Spesialpoliklinisk enhet har tre seksuallovbruddforebyggende behandlingstilbud ved vår poliklinikk:

  • Det finnes hjelp – En digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud for voksne som har seksuell interesse for barn eller opplever å stå i fare for å begå overgrep mot barn. Les mer på nettsiden Detfinneshjelp.no
  • Ny kurs – Et behandlingstilbud til voksne som er domfelt for seksuallovbrudd mot barn eller voksne og opplever risiko for gjentakelse. Se vedlagt brosjyre.
  • BASIS – Et behandlingstilbud for innsatte personer som er vurdert med forhøyet tilbakefallsrisiko til seksuallovbrudd. Henvises fra BASIS-fengsler etter egne rutiner.

Ressursfokus og økt livskvalitet hos individet står sentralt ved alle tilbudene.
Målsettingen er forebygging av seksuelle overgrep og et tryggere samfunn for alle.

Vi inviterer nå til et møte der vi informerer om disse tilbudene, med hovedvekt på Det finnes hjelp og Ny kurs. Det blir rom for drøfting og spørsmål.

Målgruppe: Helsepersonell og andre som kommer i kontakt med målgruppen i sitt arbeid.

Tid:      5. juni kl. 10-11:30
Sted: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 7, Biblioteket 2. etg.

Ved ønske om å følge møtet digitalt gi beskjed ved påmelding.

Påmelding til post.spe@ous-hf.no innen 31. mai.

Det blir servert kaffe og te.

Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf. 22 92 35 10.