HCR-20 V3 AVLYST!

DATO: 22. apr 2020 - 23. apr 2020

STED: Tromsø, Fyrhuset, Åsgård UNN


RVTS Nord og SIFER Nord arrangerer kurs i voldsrisikovurderingsinstrumentet
HCR-20 versjon 3.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode som er brukt ved risikovurderinger av en rekke typer vold, og som har stor utbredelse i Norge. Deltagere på kurset vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2).

Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkluderer arbeid med kasuistikk. På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20 V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Du kan lese mer om HCR-20 V3 her

Målgruppe: Tjenesteutøvere som har jobbet med kartlegging og oppfølging av personer med psykoselidelser, andre alvorlige psykiske lidelser og/eller alvorlig rusproblematikk, i tillegg til samtidig voldsrisiko.

Godkjenning: Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Praktisk info: AVLYST

Foreleser: Psykologspesialist PhD Helge Andreas Hoff, SIFER Vest
Maksimalt antall deltakere: 50
Kostnader: Deltakelse, manual og lunsj er gratis, men ved manglende oppmøte vil deltakeren bli fakturert 650 kr.
Deltakerne må dekke reise og oppholdsutgifter selv!