Grunnkurs risikovurdering (HCR-20 V3)

Grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering og opplæring i bruk av HCR-20 V3. Kurs over to dager.

DATO: 26. mai 2021 - 27. mai 2021

STED: Digitalt via Norsk Helsenett


Oppdatering 28.04.21: Kurset kan ikke avholdes på Gaustad sykehus pga smittesituasjonen og blir derfor digitalt. De påmeldte vil få nærmere informasjon om oppkobling via Norsk helsenett.

Deltagere på kurset vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20 V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20 V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Praktisk informasjon om kurset

Kursledere:
Psykologspesialist Marthe H. Kjærstad
Psykiatrisk sykepleier Gunnar Eidhammer
Psykologspesialist PhD Helge Andreas Hoff

Sted:
Oppdatering 28.04.21: Kurset blir heldigitalt, de påmeldte vil få nærmere informasjon. På grunn av smittesituasjonen vil det ikke være mulig med fysisk tilstedeværelse på kurset.

Tidspunkt:
26. mai 2021 – kl. 09:30 – 15:30 og
27. mai 2021 – kl. 09:00 – 15:00

Egenandel kr 1000,- som dekker lunsj/kaffe/te etc. begge dager, samt kursmateriell og HCR-20-manualen.

Påmeldingsfrist er 1. mai 2021.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken på mail:  loekke@ous-hf.no.