Grunnkurs risikovurdering (HCR-20 V3)

Grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering og opplæring i bruk av HCR-20 V3. Kurs over to dager.

DATO: 26. mai 2021 - 27. mai 2021

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo - Bygg 10


Deltagere på kurset vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20 V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20 V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Praktisk informasjon om kurset

Kursledere:
Psykologspesialist Marthe H. Kjærstad
Psykiatrisk sykepleier Gunnar Eidhammer
Psykologspesialist PhD Helge Andreas Hoff

Sted:
Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo – BYGG 10.

Tidspunkt:
26. mai 2021 – kl. 09:30 – 15:30 og
27. mai 2021 – kl. 09:00 – 15:00

Egenandel kr 1000,- som dekker lunsj/kaffe/te etc. begge dager, samt kursmateriell og HCR-20-manualen.

Påmeldingsfrist er 1. mai 2021.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken på mail:  loekke@ous-hf.no.