Gjenoppfriskningskurs for erfarne sakkyndige som tidligere har gjennomført C-kurs i rettspsykiatri

Psykiatri og jus

DATO: 21. jun 2022 - 21. jun 2022

STED: Oslo, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Festsalen bygg 10


Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) vil i samarbeid
med Den rettsmedisinske kommisjon psykiatrisk gruppe (DRK) gjennomføre et ett-dags kurs for
erfarne sakkyndige som tidligere har gjennomført C-kurs i rettspsykiatri.

Det er en forutsetning for å delta på kurset at det tidligere er gjennomført C-kurs.

Tid: 21. juni 2022, kl. 10:00 – 16:00.
Sted: Oslo, Gaustad sykehus, Festsalen bygg 10.

Kursplasser: 60

Påmeldingsfrist: 15. april 2022.


Tilbakemelding om kursplass innen 15. mai 2022.

Kurset vil gjennomgå faglige krav DRK og retten vil stille til besvarelsene av de nye mandatene. De
nye rettspsykiatriske og juridiske problemstillingene vil bli belyst.
I etterkant av kurset, vil det bli en obligatorisk kursprøve, som gjennomføres som hjemmearbeid.
Kurset søkes godkjent hos DNLF og NPF.

Endelig informasjon om priser og betalingsinformasjon kommer til de som har fått plass.
Program for dagen vil foreligge i god tid før kurset.
Lenker til kursmateriell sendes ut i forkant, og forventes lest før kurset.
Prisen for hele kurset inkludert lunsjpakke vil være ca. 1500kr.

Ved behov, vil det vurderes å holde tilsvarende ett-dagers kurs ila høsten 2022.

Relevante tema

C-kurs i rettspsykiatri

Kurset omhandler hvordan rettsoppnevnte sakkyndige skal besvare mandatet fra retten i form av utarbeidelse av en rettspsykiatrisk erklæring. Kurset er rettet mot klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi som jobber som, eller planlegger å jobbe som, sakkyndige i straffesaker.

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.