Fagseminar med Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel, SIFER

Seminar/kurs/møter

DATO: 1. des 2021 - 02. des 2021

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen


Den 1. og 2. desember 2021 holdes den første samlingen for medlemmer av Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel.

Seminaret holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Tema for dagene er ADHD og Isolasjon. Vi ønsker også å legge til rette for utveksling av fagkunnskap og klinikk for medlemmene seg i mellom og ikke minst det å bli kjent med hverandre. Dere inviteres til en bedre middag på kvelden 1. desember, der man kan fortsette fagdiskusjoner og legge godt grunnlag for videre samarbeid.

Vi er glade for å meddele at deltakelse og middag dekkes av SIFER. Overnatting dekkes ikke.

Vi ønsker medlemmene av Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel hjertelig velkommen! Se nederst for informasjon om påmelding.

Program

1. desember er temaet ADHD.

Merete Glenne Øie er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og forskingsrådgiver ved Sykehuset Innlandet. Hun er også spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun har arbeidet klinisk og forskningsmessig i snart 30 år med spørsmål knyttet til kognitiv funksjon ved psykiske lidelser, med spesielt fokus på ADHD og psykoselidelser. Merete Glenne Øie vil undervise oss i:

•       Hva er ADHD, og hva kreves for å få diagnosen som voksen?

•       Hva er de mest vanlige vanskene hos voksne med ADHD?

•       Vanligste differensial/komorbide tilstander hos voksne med ADHD?

•       Egen forskning på 25 års oppfølging av ungdom med ADHD.

•       Hvordan utrede ADHD hos voksne?

•       Behandling av ADHD hos voksne?

2. desember er temaet isolasjon.

Dagen innledes av Sivilombudet ved avdelingssjef i Forebyggingsenheten Helga Fastrup Ervik. Hun vil snakke om isolasjon i norske fengsler, hvilke skadevirkninger det har og hvilke anbefalinger som gis.  Sivilombudet leverte i 2019 en særskilt melding til Stortinget om isolasjon i norske fengsler.

Vi er også heldige og får besøk av en brukerrepresentant. Han jobber for tiden i Røverradioen, NRK P2/ Podcast. Han vil fortelle om sin opplevelse av isolasjon, og hvordan dette har påvirket ham. Han har også bidratt i boken Røverhistorier (Hadjian & Rand, 2021) om nettopp isolasjon.

Dr Sharon Shalev er forsker ved Centre for Criminology, University of Oxford. Hun vil forelese om isolasjon under soning. Dette blir et digitalt foredrag med mulighet for spørsmål på slutten. Temaene vil bli:

•       Oversikt over hvordan isolasjon brukes internasjonalt og i Norge

•       Helsemessige konsekvenser av isolasjon, inklusiv personlige beretninger fra personer som har vært isolasjon

•       Måter å redusere de skadefulle konsekvenser av isolasjon

•       40 min innlegg + 20 min til kommentarer/spørsmål

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmelding sendes til kursansvarlig Marianne Løkken, SIFER. Vennligst fyll ut og kopier feltet under og send  på e-post til  loekke@ous-hf.no.

Frist for påmelding er 28.10.2021.

Jeg kommer på seminaret 1. og 2 desember JA/NEI: ________ (skal du kun delta på en av dagene, sett da datoen inn)

Jeg deltar på middag 1 desember JA/NEI:________(Alkohol må dekkes av den enkelte)

Jeg skal ha hotellrom, og bestiller dette selv; klikk her for booking. Eller ring tlf 21931937 og oppgi kode SIFER21 (prisen på hotellrom vil være ca 1295, inkl frokost – denne dekkes selv av deltager).

Beste hilsen fra redaksjonen Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel, SIFER.

Jana Kristin Maack, SIFER Nord
Olav Burkeland, SIFER Midt
Erik Risnes, SIFER Vest
Thale Kristine Bostad, SIFER Sør-Øst