FAGKONFERANSEN 2019

DATO: 6. nov 2019 - 07. nov 2019

STED: Scandic Hell, Stjørdal


Fagenheten arrangerer sin årlige nasjonale fagkonferanse på Scandic Hell – 6. og 7. november.

Priser:
kr. 2.100,- Early bird t.o.m 7. oktober
kr. 3.000,- etter 7. oktober
Overnatting i enkeltrom: kr. 1.170,-
Overnatting i dobbeltrom: kr. 1.370,-

Program og påmelding: www.fagenheten.no