ERM skole, grunnkurs

DATO: 14. apr 2021 - 14. apr 2021

STED: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo


Grunnkurset i ERM skolen vil gi deltakerne nødvendig kompetanse til å arbeide systematisk med forvarsler til voldelig atferd i klinisk praksis ved hjelp av Early Recognition Method (ERM).

Målgruppen for ERM skolen er helsepersonell som ønsker opplæring i ERM og som har implementeringsplan for ERM på sin arbeidsplass.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser.

Trykk her for å komme til påmeldingsskjema

Innhold i grunnopplæring i ERM:

 • Bakgrunn for ERM og begrepsavklaringer
  • Opprinnelse og utvikling av ERM (Fluttert)
  • Definisjon; forvarsler, sårbarhetssituasjoner/faktorer
 • Teoretisk og faglig bakteppe
  • Kognitiv atferdsteori og psykoedukasjon
  • Brukermedvirkning
  • Pårørende involvering
  • Samarbeid vs. ikke samarbeid
 • Klinisk bruk
  • Hvordan introdusere ERM til pasienten?
  • Hvordan etablere ERM planen?
  • Hvordan brukes ERM i klinisk hverdag, sammen med pasienten
  • Hvordan brukes ERM i klinisk hverdag, når pasienten ikke ønsker eller er i stand til å delta
 • Dokumentasjon (papirversjoner/elektronisk dokumentasjon)
  • Gjennomgang av øvrige sentrale ERM dokumenter (Introduksjon, ERM planen, informasjonsskriv til pas/pårørende)
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning
  • Case illustrasjoner
  • Gruppearbeid
  • Video
  • Diskusjoner i plenum