ERM skole 2, videreopplæring i ERM

DATO: 13. apr 2023 - 13. apr 2023

STED: Store Auditorium, BYGG 4, 2 etg, Gaustad sykehus, Oslo


Målet med ERM skole 2 er at deltakerne oppnår en bredere forståelse av ERM.

Temaer som belyses er: Bakgrunn for utvikling av ERM, teoretisk fundament, deltagernes erfaring i å bruke ERM og ERMs relevans for miljøterapi/tverrfaglig behandling.

Målgruppen for dette kurset er personell som har gjennomført ERM skolen 1 (grunnkurset) og har klinisk erfaring i bruk av ERM.

Det blir lagt særlig vekt på aktiv deltagelse fra deltagerne, i form av erfaringsutveksling i bruk av ERM.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser. Det serveres kaffe og lunsj.

Påmelding her:

Innhold:

 • Noe repetisjon fra grunnopplæring og utvidet søkelys på relasjonen mellom begrepene:
  • Forvarsler og sårbarhetsfaktorer
 • Hvordan komme i gang med ERM arbeidet?
  • Pasienter som samarbeider og pasienter som viser skepsis/motstand/ambivalens
   • Bruke video av «Utfordrende pasient»
   • Diskutere erfaringer i plenum
 • Etablere ERM planen
  • Nivåformuleringer av de individuelle forvarslene
  • Utforming av relevante tiltak, som etterleves
 • ERM som miljøterapeutisk metode
  • ERM brukt som planlagt strukturert miljøterapi  
 • Hvordan dokumentere ERM i journal?
  • Eksempler vises og erfaringer deles
 • Orientering om forskning og fagutvikling på ERM
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning, Plenumsdiskusjoner, video