ERM skole 1, grunnkurs i ERM

DATO: 12. okt 2022 - 12. okt 2022

STED: Store Auditorium, BYGG 4, 2 etg, Gaustad sykehus, Oslo


Kurset gir deltakerne nødvendig kompetanse til å arbeide med Early Recognition Method (ERM).

Målgruppen for ERM skolen er helsepersonell som ønsker opplæring i ERM og som har implementeringsplan for ERM på sin arbeidsplass.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser. Det serveres kaffe og lunsj.

Påmeldingsfrist: 01.10.22


Innhold i grunnopplæring i ERM:

 • Definisjoner og begrepsavklaringer
  • Forvarsler, sårbarhetssituasjoner
 • Gjennomgang av ERMs 4 faser:
  1. Introdusere ERM til pasienten
  2. Etablere ERM planen
  3. Klinisk bruk av ERM
  4. Overføring til neste omsorgsnivå
 • Case illustrasjoner brukes for å illustrere bruk av ERM
 • Gruppearbeid, hvor gruppene jobber med en case illustrasjon
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning
  • Case illustrasjoner
  • Gruppearbeid
  • Video