Del II: ViVo

Risikovurdering og -håndtering

DATO: 15. apr 2020 - 16. apr 2020

STED: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo


Les mer om kurset på våre undervisningssider.

Relevante tema

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Fengselspsykiatrikurs 2020-2021

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

SØKNADSFRIST: 01.02.20. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir 2 x 15 studiepoeng.

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.