AVLYST/UTSATT: Dagsseminar – Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Seminar/kurs/møter, Sikkerhets- og fengselspsykiatri

DATO: 24. sep 2020 - 24. sep 2020

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Hotellvegen, 2060 Gardermoen


NB! Oppdatert 24.08.20: Planlagt dagsseminar den 24.09.2020 må dessverre utsettes grunnet Covid–19 situasjonen. Vi kommer tilbake med ny dato i 2021.

Vi inviterer helse- og justissektoren til dagsseminar for å se på temaer som blant annet sikkerhetspsykiatriske pasienter på døgninstitusjoner, pasienter underlagt tidsbestemt særreaksjon, endringer i straffeloven og straffeprosessloven (skyldevne og samfunnsvern), samt utfordringer knyttet til samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Endelig program følger senere.

Grunnet situasjonen rundt Covid-19, er det i år
satt en øvre grense på antall deltakere for å ivareta smittevernstiltakene.

Seminaret vil også bli streamet live for de som ønsker å følge dagen via internett.

Nasjonal koordineringsenhet forholder seg fortløpende til myndighetens føringer rundt smittevernstiltak og offentlige arrangementer, og forbeholder seg derfor retten til å avlyse seminaret dersom situasjonen skulle endre seg – aller senest 20. august 2020.

Seminaret er kostnadsfritt. Reise og hotellopphold besørges
av den enkelte deltaker.

Påmeldingsfrist 20. august 2020.

Påmelding

Ved spørsmål, ta kontakt på mail: koordineringsenheten@ous-hf.no

Målgruppe:
Statsadvokater
Politiadvokater
Klinikkledere psykisk helse
Faglig ansvarlig for pasienter etter PHVL kapittel 5