Dagsseminar i SAVRY

Risikovurdering

DATO: 2. jun 2022 - 02. jun 2022

STED: Oslo, Gaustad sykehus, bygg 5


Vurdering av farlighet eller voldsrisiko hos ungdommer er en kritisk og nødvendig del av praksis i rettsvesen som tar seg av ungdommer, psykiatriske tjenester, psykiatriske klinikker og pasienter i oppsøkende virksomhet. Hvert av disse feltene kan ha ulike krav til retningslinjer for evaluering, mengden og kvaliteten på informasjon om ungdommene kan variere, og type og viktighet av avgjørelsesterskler kan være forskjellige. Hver av disse faktorene kan påvirke i hvilken grad og på hvilken måte voldsrisikovurderinger utføres. Uansett hvilken sammenheng dette foregår i, er det likevel generelt nyttig for den som skal vurdere å kunne støtte seg på en systematisk prosess eller prosedyre for evalueringen.  

Kurset er på Gaustad sykehus, BYGG 5, og kursleder er Kevin Douglas. Kurset foregår på engelsk, men Kevin forstår også noe norsk.

Pris kr. 1800,- inkludert manual og lunsj.

Bindende påmelding innen 20. mai 2022.

NB: Kurset er fullt pr. 25.05.22, påmeldingen er derfor stengt.


Avbestilling av kursplass må skje innen 1 uke før kursdato. Avmelding sendes på mail til: loekke@ous-hf.no

Velkommen til kurs!

(Vi sender mer praktisk informasjon når det nærmer seg)

Relevante verktøy

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.