KURS SARA-V3, PATRIARK OG V-RISK POL

Risikovurdering

DATO: 8. sep 2020 - 10. sep 2020

STED: Gaustad sykehus, bygg 10, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo


Beklager, kurset er fullt pr 9. juli, da vi etter dagens Covid-19 regler har mindre deltagerkapasitet enn vanlig. Skulle det derimot komme nye retningslinjer (ifht til antall deltagere), lager vi en venteliste. Så send påmeldingen på mail: loekke@ous-hf.no

Skriv fullt navn, mailadresse, og hvilke kursdager du ønsker å delta. Endelig beskjed om du har fått plass, vil være ca 25. august.


Kurset vil ha hovedfokus på å lære å bruke risikoverktøyene SARA-V3 og PATRIARK og består av en introduksjon til Structured Professional Judgment (SPJ) metoden, samt gruppearbeid med kasus.

Kursholdere: Merete Berg Nesset og Solveig K B Vatnar.

8. og 9. september 2020: SARA-V 3
Dag 1: kl. 10:00 – 17:00
Dag 2: kl. 09:00 – 15:00

10. september: PATRIARK og V-RISK POL
Kl. 09:00 – 15:00

SIFER dekker kurskostnader (lokaler, kursholdere), mens deltakerne selv må dekke reisekostnader og eventuell overnatting. Kursavgiften er kr 250,- per dag (lunsj og materiell). Det er mulig å melde seg på alle tre dager, de 2 første dagene, eller kun dag 3. Dette angir du i linken for påmelding (se linken under) .

For å kunne delta på kun dag 3, må man tidligere ha deltatt på SARA-kurs/opplæring.

Målgruppe: Ansatte i politi, krisesenter, fastleger, familievernkontor, kommunepsykologer, friomsorgen, barnevernet og andre som jobber med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Ansatte i politi og krisesenter blir prioritert om kurset blir fulltegnet, men vi regner med å ha nok plasser.

Bindende påmelding innen fredag 4. september. Tildeling av kursplasser skjer etter prinsippet «førstemann til mølla». Husk å før opp hvilke datoer du skal delta på, i påmeldingsskjemaet.

Har du praktiske spørsmål vedrørende kurset, kontakt Marianne Løkken på mail: loekke@ous-hf.no.

Velkommen!

Relevante verktøy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.