2-dagers grunnkurs: Risikovurdering ved bruk av verktøyet HCR-20 V3

DATO: 29. aug 2023 - 30. aug 2023

STED: Gaustad sykehus, Bygg 4 Store auditorium 2. etg., Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo


Deltagere på kurset vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20 V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Kurset vil søkes Den Norske Lege Forening og Norsk Psykologforbund med 12 timer for valgfritt kurs

Kursleder: Overlege og psykiater Pia Løvgren.

Sted: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo, Bygg 4, Store Aud/2 etg

29 august 2023 – kl. 10:00 – 16:00

30 august 2023 – kl. 09:00 – 15:00

Egenandel kr 1500,- som dekker enkel lunsj (bagett)/kaffe/te etc. begge dager, samt HCR-20-manualen.

Påmeldingsfrist er 15. august 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken på e-post: loekke@ous-hf.no